Účetní pro firmy - CENÍK 2013

Ceník platný pro období roku 2013.


Cena za služby v Kč včetně DPH:

  - cena za zavedení firmy....................................200,- Kč
  - cena za účetní případ..................................... 18,- Kč
  - daňové přiznání k dani z přidané hodnoty..................600,- Kč
  - daňové přiznání k dani z silniční.........................300,- Kč
  - daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
  + rozvaha + výkaz zisku a ztrát + přílohy k roční závěrce..1700,- Kč
  - daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  + rozvaha + výkaz zisku a ztrát............................1500,- Kč
  - přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ ..................200,- Kč
  - přehledy o příjmech a výdajích pro zdrav.pojiš. ..........200,- Kč